Maanrakennus Jokinen Oy on maa- ja vesirakennusalan pitkän linjan ammattilainen

Kaivon elvytykset

Kaivojen mekaaniset ja kemialliset elvytystyöt

Kaivojen mekaaniset ja kemialliset elvytystyöt

Maanrakennus Jokinen Oy on kehittänyt, rakentanut ja testannut kiertovirtauslaitteiston,
jolla kaivoelvytys – sekä mekaaninen pesu, että kemiallinen elvytys toteutetaan. Toteutamme työt koko Suomen alueella.

Pitkäkestoisia ratkaisuja

Kaivoelvytys lyhyesti

 • Saksassa kehitetty ja käytössä oleva pH-neutraali, epäorgaaninen menetelmä
 • Menetelmää kehitetty Suomen oloihin sopivaksi
 • Kaivot puhdistetaan ensin mekaanisesti siihen suunnitellun kiertovirtauslaitteiston avulla
 • Tämän jälkeen kaivo käsitellään raudan ja mangaanin poistamiseen kehitetyn elvytysaineen ja kiertovirtauspumppauksen avulla
 • Kaivot säilyvät hyvässä tuotantokunnossa
Kysy lisää
Ota yhteyttä

 

Katso videot alta

 

Soita ja kysy lisää Karilta
040-7698420
MaanrakennIkaalinen, Kaivojen pesu ja elvytys
Maanrakennus Jokinen Oy, Ikaalinen, esittelyvideo
Maanrakennus Jokinen Oy, Kaivojen pesu ja elvytys

Paras ratkaisu Suomen pohjavesioloissa

Kaivojen tukkeutumisongelma (tuoton hiipuminen) on yleinen ongelma suurella osalla Suomen vesilaitoksia. Eräs merkittävä kuluerä kaivojen etenevässä tukkeutumisessa on kaivopumpun sähköenergian kulutuksen kasvu. Sähköenergian kulutus kasvaa, kun saman vesimäärän tuottaminen aiheuttaa tukkeutuvassa kaivossa suurenevan aleneman (nostokorkeuden kasvun). Liuenneen raudan ja mangaanin saostuessa kaivonrakenteisiin ja kaivon ulkopuoliseen maaperään laskee aikaisemmin hyvätuottoisen kaivon tuotto asteittain, lähes huomaamatta. Kun elvytystoimet eivät enää tehoa riittävästi, joudutaan harkitsemaan uusien kaivojen rakentamista – jotka nekin tukkeutuvat vuosien kuluessa. Raudan ja mangaanin reaktioita maaperässä on tutkittu vuosikymmeniä, mutta toimivia, pitkäkestoisia ratkaisuja vedenottamoiden ongelmiin ei ole aiemmin pystytty tuomaan Suomessa vesilaitosten ulottuville.

Kaivojen mekaaniset ja kemialliset elvytystyöt


Pesu ja elvytys parantaa kaivon antoisuutta ja pidentää kaivon käyttöikää

Ongelmaan on etsitty ratkaisukeinoa Saksassa kehitetystä ja käytössä olevasta pH-neutraalista, epäorgaanisesta menetelmästä, jossa kaivot ensin puhdistetaan mekaanisesti siihen suunnitellun kiertovirtauslaitteiston avulla. Tämän jälkeen kaivo käsitellään raudan ja mangaanin poistamiseen kehitetyn elvytysaineen ja kiertovirtaus-pumppauksen avulla.

Mekaaninen pesu, että kemiallinen elvytys

Menetelmän soveltuvuutta ja toimivuutta kokeiltiin Suomessa pilottihankkeella, johon osallistui 3 vedenottamoa eri puolilta Suomea. Menetelmän testaamisessa Suomen oloihin soveltuvaksi olivat mukana Cleanwells, elvytysaineen toimittaja ja yksi menetelmän kehittäjistä, sekä AFRY Finland Oy, joka vastasi suunnittelusta ja dokumentoinnista.

Elvytetty kaivo parantaa pumppauksen kustannustehokkuutta

Menetelmän tehokkuus kävi hyvin selville pilottihankkeen kohteissa ja samalla varmistui se, että menetelmä toimii erinomaisesti Suomen pohjavesioloissa. Suunnitellusti tehtynä ja asianmukaisin laittein suoritettuna ja varsin haitatonta elvytyskemikaalia käyttäen voidaan sanoa, että kaivoelvytys on noussut aivan uudelle tasolle. Tulokset osoittavat, että kaivoelvytys tehoaa ei pelkästään kaivossa ja sen siivilässä vaan myös reilusti kaivon ulkopuolella poistaen tehokkaasti rauta- ja mangaanisaostumia. Elvytetty kaivo parantaa huomattavasti kaivon raakaveden pumppauksen kustannustehokkuutta.

Yhteistyökumppanimme kaivojen elvytyksessä AFRY Finland Oy.


Kaivojen mekaaniset ja kemialliset elvytystyöt

Lue lisää kaivoelvytyksestä (PDF)

Kysy lisää
Ota yhteyttä

 

Siiviläputkikaivon pesu ja elvytyksen vaiheet:

Valmistelu

 • videokuvaus
 • sähkönjohtavuus mittaus, vertailuluku
 • antoisuuspumppaus
 • kiintoainemittaus (valokuva)

Mekaaninen pesu

 • kiintoainemittaus (valokuva)
 • antoisuuspumppaus

Elvytyspesu

 • pesun aikana mitataan sähkönjohtavuutta ja rautaa sekä sulfaattia
 • kiintoainemittaus (valokuva)
 • antoisuuspumppaus
 • videokuvaus

Muut työt

 • pumpun ja nousuputken pesu
 • nousuputken pituus
 • pumpun tiedot (valokuva)
 • kaivokortti/tarkekuva
 • huomioiden/korjauskohteiden kirjaus ja valokuvaus tilaajalle

Kari Sarkosella on kertynyt kokemusta kaivojen pesu&elvytyksestä useissa kohteista.

Soita ja kysy lisää Karilta
040-7698420

Ota yhteyttä

Kuvat meidän töistä

Laadukkaasti ammattitaidolla

Palvelemme koko Suomessa

pohjaveden alennukset

Meiltä saat:

 • siiviläputkikaivojen poraukset, asennukset, saneeraukset ja elvytykset
 • pohjaveden alennukset
 • vedenottamoiden rakentaminen ja saneeraus

Kysy lisää palveluistamme