Maanrakennus Jokinen Oy on maa- ja vesirakennusalan pitkän linjan ammattilainen

Biokaasukaivot

Biokaasukaivot

Biokaasukaivon asennustyöhön kuuluu mm.:
  • Kaivojen reikien poraus
  • Penkan kaivuutyöt
  • Keräysputkiston asennus
  • Käyttöönotto

Biokaasukaivojen kokonaisasennustyöhön kuuluu kaivojen reikien poraus, penkan kaivuutyöt, keräysputkiston asennus ja järjestelmän käyttöönotto. Biokaasukaivon reiät porataan halkaisijaltaan 900 mm olevalla työputkella. Työkoneena käytämme hydraulista kaivinpaalukonetta.

Maanrakennus Jokinen Oy, Ikaalinen, esittelyvideo

Mitä biokaasu on?

Biokaasua syntyy mikrobien toimesta tapahtuvan orgaanisen aineksen anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa tapahtuvassa hajoamisessa. Hajoamisen lopputuotteina syntyy orgaanista mädätysjäännöstä ja biokaasua. Biokaasu sisältää enimmäkseen metaania (40–70 %), mutta myös hiilidioksidia (30–60 %) ja hieman rikkiyhdisteitä. Biokaasua hyödynnetään biopolttoaineena ja energialähteenä.

Olemme urakoineet biokaasukaivojen parissa yli 15 vuoden ajan ja toteuttaneet lukuisia biokaasukaivoja kunnallisille kaatopaikoille. Olemme erikoistuneet biokaasukaivojen poraukseen ja asennukseen koko Suomen alueella. Teemme enimmäkseen biokaasukaivojen reikien porausta, mutta asennamme myös imuputkistot biokaasun talteenottoa varten. Biokaasukaivon avulla on mahdollista hyötykäyttää metaania sisältävää biokaasua energiantuotantoon ja biopolttoaineeksi.


Kysy lisää
Ota yhteyttä